Skip to Content

ஜீவியத்தின் ஓசை

ஜீவியத்தின் ஓசை

 

சாவித்திரி மற்றும் லைப் டிவைனை எழுதியதைப் போல ஒரு அற்புதம் வேறு ஒன்றில்லை.

வாழ்க்கையிலிருந்து அன்னைக்கு உடனடியாக மாறுபவருக்குப் பலன்களும் உடனடியாக வரும்.

ஆண்டவனை அழைக்கும் மந்திரமும் மனிதர்களை உபசரிக்க வைக்க முடியாது.

*******book | by Dr. Radut