Skip to Content

03.இம்மாதச் செய்தி


 

இம்மாதச் செய்தி


 

அன்பரின் பிரச்சினை சிரபுஞ்சியில்


 

தண்ணீர் பஞ்சம் போன்றது.


 

Conscious gift to unconsciousness.

 

It is a condition where foresight is not born yet.


 

உலகில் அதிக மழை (454'') பெய்யும்

 

சிரபுஞ்சியில் கோடையில் நீர்ப் பஞ்சம்.


 


 book | by Dr. Radut